کفش کوهنوردی ترزتا

10 کالا

 • ناموجــود

  کفش ترزتا مدل  تاپ اوو ان وی TOP EVO NV

  1,060,000 تومان
  کفش و پوتین ترزتا برندی شناخته شده از مهد طراحی و اصالت کشور ایتالیاست ترزتا برای پایداری راحتی و ایمنی در مسیرهای سخت میان برف و باران طراحی شده و با زیره و پوشش از برترین مواد اولیه  همواره یکی از برترین گزینه های ورزشکاران است ترزتا با اصالت همیشگی…
 • ناموجــود

  کفش ترزتا مدل آرگو دبل یو پی  ARGO WP

  520,000 تومان
  کفش و پوتین ترزتا برندی شناخته شده از مهد طراحی و اصالت کشور ایتالیاست ترزتا برای پایداری راحتی و ایمنی در مسیرهای سخت میان برف و باران طراحی شده و با زیره و پوشش از برترین مواد اولیه  همواره یکی از برترین گزینه های ورزشکاران است ترزتا با اصالت همیشگی…
 • کفش ترزتا مدل آنتی اوو دبل یو پی ANNETTE EVO WP

  713,000 تومان
  کفش و پوتین ترزتا برندی شناخته شده از مهد طراحی و اصالت کشور ایتالیاست ترزتا برای پایداری راحتی و ایمنی در مسیرهای سخت میان برف و باران طراحی شده و با زیره و پوشش از برترین مواد اولیه  همواره یکی از برترین گزینه های ورزشکاران است ترزتا با اصالت همیشگی…
 • ناموجــود

  کفش ترزتا مدل ادونچر دبل یو پی ADVENTURE WP

  724,500 تومان
  کفش و پوتین ترزتا برندی شناخته شده از مهد طراحی و اصالت کشور ایتالیاست ترزتا برای پایداری راحتی و ایمنی در مسیرهای سخت میان برف و باران طراحی شده و با زیره و پوشش از برترین مواد اولیه  همواره یکی از برترین گزینه های ورزشکاران است ترزتا با اصالت همیشگی…
 • ناموجــود

  کفش ترزتا مدل این کا دبل یو پیINCA WP

  610,000 تومان
  کفش و پوتین ترزتا برندی شناخته شده از مهد طراحی و اصالت کشور ایتالیاست ترزتا برای پایداری راحتی و ایمنی در مسیرهای سخت میان برف و باران طراحی شده و با زیره و پوشش از برترین مواد اولیه  همواره یکی از برترین گزینه های ورزشکاران است ترزتا با اصالت همیشگی…
 • ناموجــود

  کفش ترزتا مدل ژولیت اوو میکرو دبل یو پی JULIETTE EVO MICRO WP

  610,000 تومان
  کفش و پوتین ترزتا برندی شناخته شده از مهد طراحی و اصالت کشور ایتالیاست ترزتا برای پایداری راحتی و ایمنی در مسیرهای سخت میان برف و باران طراحی شده و با زیره و پوشش از برترین مواد اولیه  همواره یکی از برترین گزینه های ورزشکاران است ترزتا با اصالت همیشگی…
 • ناموجــود

  کفش ترزتا مدل فیتز روی یک.صفر FITZ ROY 1.0

  1,370,000 تومان
  کفش و پوتین ترزتا برندی شناخته شده از مهد طراحی و اصالت کشور ایتالیاست ترزتا برای پایداری راحتی و ایمنی در مسیرهای سخت میان برف و باران طراحی شده و با زیره و پوشش از برترین مواد اولیه  همواره یکی از برترین گزینه های ورزشکاران است ترزتا با اصالت همیشگی…
 • کفش ترزتا مدل کلیری اوو دبل یو پیCLAIRE EVO WP

  667,000 تومان
  کفش و پوتین ترزتا برندی شناخته شده از مهد طراحی و اصالت کشور ایتالیاست ترزتا برای پایداری راحتی و ایمنی در مسیرهای سخت میان برف و باران طراحی شده و با زیره و پوشش از برترین مواد اولیه  همواره یکی از برترین گزینه های ورزشکاران است ترزتا با اصالت همیشگی…
 • ناموجــود

  کفش ترزتا مدل هاری کین اوو دبلیو پی HURRICANE EVO WP

  710,000 تومان
  کفش و پوتین ترزتا برندی شناخته شده از مهد طراحی و اصالت کشور ایتالیاست ترزتا برای پایداری راحتی و ایمنی در مسیرهای سخت میان برف و باران طراحی شده و با زیره و پوشش از برترین مواد اولیه  همواره یکی از برترین گزینه های ورزشکاران است ترزتا با اصالت همیشگی…
 • ناموجــود

  کفش ترزتا مدل هاری کین اوو لو دبل یو پیHURRICANE EVO LOW WP

  713,000 تومان
  کفش و پوتین ترزتا برندی شناخته شده از مهد طراحی و اصالت کشور ایتالیاست ترزتا برای پایداری راحتی و ایمنی در مسیرهای سخت میان برف و باران طراحی شده و با زیره و پوشش از برترین مواد اولیه  همواره یکی از برترین گزینه های ورزشکاران است ترزتا با اصالت همیشگی…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها