بیلچه تاشو

تاشونده
کاربردها: بیلچه،کلنگ،اره،درب باز کن بطری
اندازه جمع شده: 10X16 سانتی متر
ابعاد باز: 14X42 سانتی متر
وزن: 350 گرم
دارای کیف حمل
بدنه محکم و با دوام