آموزش زبان سفرنورد

سفرنورد به منظور توسعه امور فرهنگی و ارتقای سطح علمی-آموزشی سفرنوردان بر آن شده تا با آموزش رایگان و قابل دسترس برای عموم جامعه سفرنوردانی حرفه ای تر پرورش دهد.
در بخش آموزش زبان به سبک سفرنورد، سعی شده از سطح پایه تا حرفه‌ای و با جدیدترین متد مخاطبین را تحت آموزش قراردهد. اساتید سفرنورد، خود با سفر و نیازمندیهای آن اشنا بوده و مباحث هدفمند و کنترل شده به سفرنوردان انتقال داده خواهند داد. در زبان به سبک سفرنورد از ابزار چند رسانه ای و فضای تعاملی به منظور ارتقای کیفیت هر چه بیشتر این آموزش مجازی استفاده شده است. دانشجویان میتوانند سوالات و نظرات خود را مطرح کرده و در انتظار پاسخ از طرف استاد مربوطه باشند.
امید است این حرکت فرهنگی گامی باشد برای تشویق تک تک سفرنوردان عزیز