چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

دو پوش،دو درب
ابعاد: (50 150 50)210X سانتی متر
ارتفاع: 120 سانتی متر
وزن: 2.75 کیلوگرم
نوع تیرک:  دو تیرک آلومینیومی
حجم بسته: 35X16 سانتی متر
پارچه: آکسفورد 210TPU3000MM
دارای تهویه
مقاوم در برابر آب و سرما
مناسب ارتفاعات
دارای  میخ چادر و طناب مهار باد
رنگ بندی:  نارنجی،آبی سرمه ای

نقد و بررسی : چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

دو پوش،دو درب
ابعاد: (50 150 50)210X سانتی متر
ارتفاع: 120 سانتی متر
وزن: 2.75 کیلوگرم
نوع تیرک:  دو تیرک آلومینیومی
حجم بسته: 35X16 سانتی متر
پارچه: آکسفورد 210TPU3000MM
دارای تهویه
مقاوم در برابر آب و سرما
مناسب ارتفاعات
دارای  میخ چادر و طناب مهار باد
رنگ بندی:  نارنجی،آبی سرمه ای

ﭼﺎدرﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻْ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮی نسبت به چادر های طبیعت گردی و گلگشت دارﻧﺪ. زﯾﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﺎدر ﺑﺮاﯾﺸﺎن راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ.ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﭼﺎدر، ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﺎدر دو ﻧﻔﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ۲ ﻧﻔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ دراز کشیده اﺳﺖ ولی ﺗﺎ ۴ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﭼﺎدر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.ﯾﮏ ﭼﺎدر کوهنوردی ﺧﻮب ﺷﻤﺎ را از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﺸﺮات، ﺑﺎد، ﺑﺎران و ﺑﺮف در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻔﻆ می کند.دﻣﺎی داﺧﻞ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ۲۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد از دﻣﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻْ ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ درﺟﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در داﺧﻞ ﭼﺎدر وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاب داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ، ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ و راﺣﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در کوه و طبیعت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎدر کوهنوردی :

وزن چادر – ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات – ﻗﯿﻤﺖ – ﻓﺼﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده – اﺳﺘﺤﮑﺎم – ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن راحت آن است

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO
چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

 

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO
چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO
چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO
چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

 

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO
چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO
چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

 

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO
چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO
چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO
چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

 

چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO
چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO

—–

 

ثبت، پردازش و ارسال سفارش

– روز کاری به معنی روز شنبه تا پنج شنبه هر هفته، به استثنای تعطیلات عمومی در ایران است و کلیه سفارش‏‌های ثبت شده در طول روزهای کاری و اولین روز پس از تعطیلات پردازش می‌‏شوند.سفرنورد به مشتریان خود در 7 روز هفته و 24 ساعت در روز امکان سفارش‌‏گذاری می‌‏دهد.

– کلیه سفارش‌‏های ثبت شده در فروشگاه مجازی سفرنوردبه وسیله ارسال کد سفارش از طریق پیام کوتاه و پیش فاکتور از طریق ایمیل، در صف پردازش قرار می‏‌گیرند.

– در صورت بروز مشکل در پردازش نهایی سبد خرید مانند اتمام موجودی کالا یا انصراف مشتری، مبلغ پرداخت شده طی 24 الی 48 ساعت کاری به حساب مشتری واریز خواهد شد.

– امکان پرداخت در محل برای سفارش‌هایی که از طریق باربری ارسال می‌شوند یا مبلغ آنها بیشتر از ده میلیون ریال است، وجود ندارد و لازم است پیش از ارسال، مبلغ اینگونه سفارش‌ها از طریق پرداخت کارت به کارت یا پرداخت اینترنتی تسویه شود.

– تحویل سفارش در اماکن عمومی همچون کافه، کافی نت، رستوران، هتل و مانند آن امکان‌پذیر نیست و لازم است آدرس تحویل، دقیق و قابل استناد باشد.

” title=”نوار ارزشی”]

مشخصات فنی : A-1089

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “چادر کوهنوردی 2 نفره مناسب ارتفاعات ROCK PRO”

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها