اسپری سرد (ضد درد)

راحت تر و بهتر از انواع کمپرس یخ
تسکین درد از طریق بی حسی موضع
حجم: ۲۰۰میلی لیتر
دارای تاریخ مصرف تا سال 2020
ساخت ایتالیا