چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره
چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره

چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره

1 نقد و بررسی

چادر انفرادی ارتفاع- یک نفره

دو پوش
ابعاد: (40+100+60)210X سانتی متر
ارتفاع: 105 سانتی متر
وزن: 1.5 کیلوگرم
نوع تیرک: آلومینیوم
حجم بسته: 40X10 سانتی متر
پارچه: آکسفورد 210TPU5000MM
دارای تهویه
مقاوم در برابر آب و سرما
مناسب ارتفاعات

قیمت : تماس بگیرید.

در انبار موجود نمی باشد