کوله نجات – پک نجات – کیف امداد نجات

کوله نجات – پک نجات – کیف امداد نجات

3 نقد و بررسی

پک نجات وسیله ای ضروری برای آماده باش و مواقع اضطرار است که با در بر گرفتن اقلام و وسایل ضروری شرایط بحران مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت : 497,000 تومان

3 در انبار